Różnorodność biologiczna

22 maja świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Czym właściwie jest ta różnorodność i dlaczego jest ona taka ważna? Otaczający nas świat wypełnia niezliczone bogactwo organizmów, które funkcjonują w skomplikowanych zależnościach i relacjach. Ekologia to właśnie nauka o oddziaływaniach między organizmami, a także między organizmami, a ich środowiskiem. Różnorodność świata natury zapewnia jej funkcjonowanie. Czasem nie zdajmy sobie nawet sprawy jak obecność jednych organizmów ważna jest dla innych, i że ich zniknięcie może spowodować całą lawinę zmian. Różnorodność roślin warunkuje funkcjonowanie innych organizmów w tym np. zwierząt, a także nas samych dając nam pożywienie i surowce lecznicze. Spacerując po ogrodach, które są ostojami różnorodności przyrodniczej, zwłaszcza w miastach, postarajmy się ją dostrzec. Przyjrzyjmy się jak wiele roślin zdobi parkowe rabaty i łąki. Im bardziej zróżnicowane są ich kwiaty, tym więcej różnych owadów zapylających z nich skorzysta. Dostrzeżmy bogactwo drzew i siedlisk. Spróbujmy policzyć ile różnych ptaków udało się nam zobaczyć w czasie spaceru. Ćwiczmy się w uważnej obserwacji, niektóre gatunki mogą być do siebie bardzo podobne. Zwróćmy uwagę na zależności między roślinami i zwierzętami. Zobaczmy, które gatunki są dla siebie ważne.

Dzięki odmiennej budowie, kwiaty różnych gatunków roślin, wabić mogą inne owady zapylające.
Wiekowe drzewa stanowią miejsce życia wielu gatunków zwierząt.
W wilanowskich ogrodach zobaczyć można także dzikie zakątki.
Łąki kwietne to miejsce życia wielu gatunków owadów.
Ekosystemy wodne pełne są mikrosiedlisk ważnych dla charakterystycznych dla nich gatunków roślin i zwierząt. Dzięki obecności różnych zbiorowisk roślinnych Jezioro Wilanowskie stanowi miejsce życia wielu gatunków zwierząt. Na terenie ogrodów wilanowskich i rezerwatu przyrody Morysin udało się nam, na przykład, stwierdzić obecność 41 gatunków ważek.
Dla ważek istotna jest obecność roślinności strefy szuwarów.
Wiele gatunków ważek, a szczególnie oczobarwnice, chętnie będą korzystać z roślin o liściach pływających.
Również roślinność o liściach zanurzonych jest ważna zarówno dla larw jak i jako miejsce składania jaj różnych gatunków ważek.
Ważki korzystać także będą z terenów sąsiadujących z wodami, gdzie poszukiwać będą pokarmu. Dlatego nie zdziwmy się widząc ważki na łąkach lub w lesie. Ważki są naszymi sprzymierzeńcami, gdyż polują na przykład na komary lub owady uszkadzające uprawy.
Obecność motyli cieszy nas w czasie spacerów. Dla nich zaś ważne są kwiaty. Zimujące jako postaci dorosłe rusałki pawik szukać będą ich już od pierwszych, ciepłych dni.
Rośliny ważne są nie tylko dla postaci dorosłych motyli, ale także dla gąsienic. Ciekawy jest fakt, iż pod tym względem motyle wykazują preferencje i składają jaja na określonych gatunkach. Dla różnych gatunków rusałek taką rośliną jest np. pokrzywa. Fotografia przedstawia gąsienice rusałki pawik.
Dzięki obecności jednych gatunków, możemy obserwować też inne. Dzięcioły to dziuplaki pierwotne, wykuwają dziuple, które następnie mogą stać się domem dziuplaków wtórnych np. sikor czy szpaków.
Obecność krzewów daje możliwość zakładania gniazd wielu gatunkom ptaków.
Ptaki stanowią ważny element ekosystemów. Podobnie jak ważki, wiele z nich żeruje na owadach, również tych, które mogą być dla nas uciążliwe. Ten niepozorny ptak to muchołówka szara. Warto spróbować zaobserwować ją w czasie spaceru i docenić jej pełne gracji akrobacje, które wykonuje polując na owady.