Mieszkańcy ogrodów

Gdy myślimy o zwierzętach zamieszkujących ogrody, z pewnością jako pierwsze przychodzą nam na myśl wiewiórki. Zaraz po nich wymienilibyśmy: sikory, kaczki, łabędzie, jeże. Zwierząt żyjących w parkach i ogrodach, także ogrodach wilanowskich, jest jednak znacznie więcej. Nie wszystkie łatwo jest zaobserwować, gdyż niektóre są płochliwe lub aktywne w porze, gdy nie przebywamy na terenie parku. Jednak o ich obecności mogą świadczyć różnorakie ślady – odbite w śniegu lub błocie tropy, pióra, gniazda, ślady żerowania. Najbardziej charakterystyczne oznaki swojej obecności pozostawiają bobry. Widząc zaostrzone jak ołówki pozostałości po pniach drzew czy w charakterystyczne sposób zdartą korę, każdy chyba domyśli się, że mamy do czynienia z miejscem żerowania tych okazałych rozmiarów gryzoni. W ostatnim czasie wilanowskie bobry upodobały sobie szczególnie teren grobli w północnej części ogrodów. Pracują intensywnie, kładąc kolejne młode drzewka i obgryzając odchodzące od pni drobne gałązki, co widać na załączonych nocnych fotografiach. Bywa także, że mają gości, co pokazuje ostatnie zdjęcie.


Bobry żerujące nocną w wilanowskich ogrodach, fot. Maciej Żołnierczuk. Warto zwrócić uwagę na zmniejszającą się liczbę gałązek i zainteresowanego bobrzą pracą gościa – lisa.


Efekty działalności bobrów.


Tam, gdzie żerują bobry, może czasem przewrócić się drzewo. Zapraszamy do obserwowania bobrzej pracy z bezpiecznej odległości, w trosce o zwiedzających wygrodziliśmy część parku.