Zimowy spacer przyrodniczy

Zima to dobry czas, by wybrać się na wycieczkę przyrodniczą, szczególnie jeśli interesują nas obserwacje fauny. O tej porze roku możemy obserwować duże koncentracje ptaków, a także ślady i tropy pozostawiane przez różne gatunki zwierząt – łatwiej teraz dojrzeć to, co latem skrywa bujna roślinność. O tej porze roku w ogrodach wilanowskich liczne są ptaki krukowate – kawki, gawrony, a także wrony siwe i sójki. Przy ujściu Potoku Służewieckiego, gdzie pomimo mrozów wciąż dostępny jest niezamarznięty fragment jeziora, spotkać można wiele wodnych ptaków, w tym łabędzie, krzyżówki, kokoszki, nurogęsi. Duże nagromadzenie osobników może generować sytuacje konfliktowe. Zachodzące interakcje, szczególnie między łabędziami, stanowią niezwykły spektakl, pełen gracji, ekspresji i dramatycznych zwrotów akcji. Spacerując wzdłuż Jeziora Wilanowskiego, obserwować możemy nie tylko ptaki, ale również oznaki bytowania bobrów. Wśród zeschłych, pożółkłych szuwarów często dostrzec można niepozorne strzyżki, które przemykają pomiędzy źdźbłami motylim lotem. Nie jest łatwo sfotografować te drobne, zwinne ptaszki. Maskujące ubarwienie utrudnia zaobserwowanie mazurków, które czasem, nawet w dużej liczbie, kryją się wśród krzewów. Ich obecność zdradzi jednak dobywający się jednocześnie z wielu gardzieli wesoły szczebiot.


Łabędzie w ujściu Potoku Służewieckiego


„Uzgadnianie” zasad korzystania z niezamarzniętego fragmentu jeziora może przebiegać bardzo dynamicznie.


Ślady obecności bobra


Maskująco ubarwione mazurki