Ptaki symboliczne

W ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych określone zostało, iż „orzeł biały, biało-czerwone barwy i »Mazurek Dąbrowskiego« są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej”. Ustawa doprecyzowuje, że „godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy”.

Majestatyczne ptaki drapieżne kojarzą się z siłą i potęgą. Potężne skrzydła, mocne dzioby i szpony wzbudzają respekt. Piękne rzeźbiarskie przedstawienia orłów zobaczyć można w wielu miejscach pałacowych ogrodów. Jeden z nich, rozpościerający skrzydła na kolumnie w stylu korynckim, jest właściwie bielikiem, o czym świadczy nieopierzony skok (część nogi ptaka tuż nad stopą), inny trzepocze skrzydłami na pałacowej elewacji, dźwigając błyszczącą złotą tarczę. Kolejnego orła zobaczyć można w boskietach, czyli w zwartym masywie drzew poprzecinanym alejami w kształcie krzyża świętego Andrzeja, który oddziela dolny taras ogrodu barokowego od Jeziora Wilanowskiego. Choć przysiadł on u nóg Jowisza i kryje się w połach jego szaty, wyraźnie dostrzec można jego ostro zakończone szpony i groźny, masywny dziób. Tuż obok znajduje się rzeźba przedstawiająca Ledę, której towarzyszy łabędź. Łabędzie są ptakami niezwykle potężnymi, ich waga dochodzi do kilkunastu kilogramów, a rozpiętość skrzydeł do 160 cm. Rozpiętość skrzydeł bielika wynosi znacznie więcej: 200–240 cm, jednak waży on tylko do 6 kg. Łabędzie mimo swoich rozmiarów i nierzadko porywczego i stanowczego temperamentu kojarzą się z delikatnością, subtelnością, łagodnością, są też symbolem miłości. Kolejną figurę łabędzia, tym razem z chłopcem, można zobaczyć w Ogrodzie Różanym.


Orzeł (a właściwie bielik) na kolumnie z korynckim kapitelem


Orzeł z pałacowej elewacji


Orzeł towarzyszący Jowiszowi


Łabędź towarzyszący Ledzie


Wilanowskie jezioro łabędzie. Fot. Wojciech Holnicki