Niezwykłe owady

W wilanowskim ogrodzie zjawił się niezwykłej urody motyl – paź królowej. Nietrudno go dostrzec, gdyż to jeden z większych polskich gatunków, rozpiętość jego skrzydeł dochodzi nawet do 9 cm. Jego skrzydła są żółtawe, z czarno-niebieskim wzorem. Uwagę przyciągają także dwie czerwone plamy wieńczące tylną parę skrzydeł oraz ogonki. Gąsienice pazia królowej żerują na roślinach z rodziny baldaszkowatych, takich jak marchew, koper, pietruszka. Zarówno w czasach króla Jana III, jak i dziś na terenach wokół pałacu znajdują się ogrody pożytkowe. Możliwe, że to dzięki ich bliskości możemy podziwiać tego niezwykłego motyla w scenerii ogrodów historycznych.


Paź królowej

A skoro już mowa o owadach w żółto-czarne pasy, to warto wspomnieć także o dwóch kolejnych niezwykłych przedstawicielach świata ogrodowych bezkręgowców. Przyszło lato, a lato to słońce, owoce i… osy. Ale osa osie nierówna. Warto pamiętać, że nie wszystko, co pasiaste, a nie puchate, to powszechnie spotykana osa pospolita. Jest wiele owadów, które tylko pozornie ją przypominają. W wilanowskich ogrodach zobaczyć można na przykład klecanki rdzaworożne. Jest to gatunek błonkówki należący do rodziny osowatych, lecz nie do podrodziny os właściwych, do której należy osa pospolita czy szerszeń. Gatunek ten żyje w niewielkich społecznościach, w miejscach ciepłych i nasłonecznionych. Tak jak osy buduje gniazda z masy papierowej, nie mają one jednak osłon, pojedynczy plaster osadzony jest na cienkim trzonku.


Klecanka rdzaworożna

Kolejnym osopodobnym owadem, którego można spotkać w wilanowskich ogrodach, jest taszczyn pszczeli. To już jednak przedstawiciel innej rodziny – grzebaczowatych. Jak sama nazwa wskazuje potrafi on grzebać. Co konkretnie? Norki. W jakim celu? W celu złożenia jaj. Larwy taszczyna żywią się pszczołami, stąd drugi człon nazwy. Upolowane przez taszczyna i sparaliżowane pszczoły zanoszone są do wygrzebanych norek, gdzie stanowią pokarm dla taszczynowych larw.


Taszczyn pszczeli

Piękno i groza. Fascynujący jest świat ogrodowych bezkręgowców.