Z żółtym środkiem

Przyszła wiosna i w parku zakwitły łany geofitów. Szczególnie pięknie prezentują się zawilce. Zawilce mają postrzępione liście i zaokrąglone płatki. W ogrodach wilanowskich można zobaczyć dwa gatunki zawilców: gajowego – o białych płatkach, i żółtego, o płatkach takich, jak wskazuje nazwa. W boskietach (części parku pomiędzy jeziorem a dolnym tarasem ogrodu barokowego) występuje również zdrojówka rutewkowata, która bardzo przypomina zawilca gajowego. Czym się różnią te dwa gatunki? Cóż, różnice są subtelne, jak widać na załączonych fotografiach. Zdrojówka ma nieco bardziej zaokrąglone liście, pięć płatków (zawilce mają od 6 do 8). U zdrojówki na jednej łodydze znajduje się również po parę kwiatów na cienkich i długich szypułkach, u zawilca jest zaś zazwyczaj jeden. Kwiecień to dobry czas by wśród zawilcowych łanów poszukać mniej znanej zdrojówki.

Łan geofitów. Fot. Julia Dobrzańska
Łany zawilców

Zawilec żółty. Fot. Julia Dobrzańska
Zawilec żółty

Zawilec gajowy. Fot. Julia Dobrzańska
Zawilec gajowy

Zdrojówka rutewkowata. Fot. Julia Dobrzańska
Zdrojówka rutewkowata

U podnóża Góry Bachusa

„Gora winogradu w gradusow siedm około idących, na ktorey wina
Białego, Czerwonego, y Zielonego, Krzakow Dwieście Pięcdziesiąt
y trzy N◦ 253 na nią wchodząc iest Schodow Czworo z poręczami
y z Drzwiczkami Kracianemi drewnianemi na zawiasach y hakach
zelaznych z Skoblikami, wrzeciądzami y kłotkami do zamykania
na samym Wierzchu tey Gory iest
Bachus siedzący na Beczce debowey wielkiey malowaney czterema
Obręczami zelaznemi zbitey Snycerską robotą robiony z kuflem w
ręku trzymaiącym na wierzchu Kufel blachą obity (…)”

Tak opisana została Góra Bachusa w inwentarzu ogrodu włoskiego z 1729 r. (Nestor R., Sito J. Ad Villam Novam, Materiały do dziejów rezydencji, t. III, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010).

Do dzisiejszego dnia goście ogrodów wilanowskich mogę wspinać się na bachusową górę, by podziwiać roztaczający się z niej widok. Niegdyś w dole znajdowały się ogrody pożytkowe, a na południe od niej zabudowania folwarku, teraz zaś można z niej podziwiać park krajobrazowy. Warto też spojrzeć na to, co znajduje się na samej górze i w jej najbliższej okolicy. U podnóża rozwijają się wczesnowiosenne kwiaty – zawilce i złocie, kwitną cisy, na odziomki drzew gromadnie wyległy kowale. Jednym słowem – wiosna.

Góra Bachusa. Fot.  Julia Dobrzańska
Góra Bachusa

Schody na górę Bachusa. Fot. Julia Dobrzańska
Schody na prowadzące na szczyt.

zawilec żólty. Fot. Julia Dobrzańska
Pąki zawilców

Złoć. Fot. Julia Dobrzańska
Złocie

Cis wiosną. Fot. Julia Dobrzańska
Cis

Kowale. Fot. Julia Dobrzańska
Kowale