Przegląd ptaków karmnikowych – czyż

Czyż, zwany też potocznie czyżykiem, to niewielki żółtobrązowy ptak, którego w sezonie zimowym można często zaobserwować, gdy stadnie żeruje w koronach drzew, wyjadając np. nasiona olchy. Czyże chętnie odwiedzają też karmniki. Mimo że nie jest to rzadki gatunek, nie był on dotychczas obrączkowany w ramach programu zimowych spotkań ornitologicznych w ogrodach wilanowskich.

Czyż. Fot. Julia Dobrzańska
Zaobrączkowany czyż

Czyż (Spinus spinus) został zaobrączkowany w związku z badaniami prowadzonymi w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
EEA+Grants_mail

Przegląd ptaków karmnikowych – łabędź…

Cóż… łabędź ptakiem karmnikowym zdecydowanie nie jest. Choć nieraz pod parkowymi karmnikami można zaobserwować kaczki krzyżówki, łabędzie raczej się w ich okolice nie zapuszczają. Możemy jednak dopisać ten gatunek do ptaków, które zostały zaobrączkowane w czasie zimowych spotkań ornitologicznych. Łabędź potraktowany został w sposób szczególny i dostał aż dwie obrączki. Jedną stalową – bardziej trwałą, drugą plastikową – bardziej widoczną. Ta plastikowa ma bardzo charakterystyczny, łatwy do zapamiętania numer: 1ET1. Jeśli ktoś z Państwa zobaczy ptaka z obrączką, warto spróbować odczytać jej numer. Swoją obserwację można wysłać do Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk, na przykład wykorzystując specjalny formularz zamieszczony na stronie Stacji.

Zaobrączkowany łabędź. Fot. Julia Dobrzańska
Zaobrączkowany łabędź

Łabędź na jeziorze. Fot. Julia Dobrzańska
Łabędź po zaobrączkowaniu wrócił na wolność, żegnany przez licznych obserwatorów

Łabędź niemy (Cygnus olor) został zaobrączkowany w związku z badaniami prowadzonymi w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

EEA+Grants_mail