Przegląd ptaków karmnikowych – pełzacz ogrodowy

Ten niepozorny ptak charakteryzuje się kryptycznym, czyli maskującym, ubarwieniem. Jak sama nazwa wskazuje „pełza” on po pniach drzew, lecz w przeciwieństwie do kowalika tylko głową w górę. Bliskim jego krewniakiem jest pełzacz leśny (Certhia familiaris). Podstawową różnicą jest to, iż pełzacz ogrodowy ma długi dziób i krótki tylny pazur. U pełzacza leśnego odwrotnie – pazur jest długi, a dziób krótki. Ptaki te różnią się też godową piosenką.

Pełzacz. Fot. Julia Dobrzańska

Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) został zaobrączkowany w związku z badaniami prowadzonymi w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

EEA+Grants_mail

Przegląd ptaków karmnikowych – kowalik

Nieduży ptak o grafitowoszarym grzbiecie, rdzawym spodzie ciała i czarnym pasku przechodzącym przez oko. Charakterystyczny jest również jego krótki ogon. Jest to jedyny gatunek zdolny do chodzenia głową w dół po pniach drzew.

Kowalik. Fot. Julia Dobrzańska

Kowalik (Sitta europea) został zaobrączkowany w związku z badaniami prowadzonymi w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

EEA+Grants_mail

Przegląd ptaków karmnikowych – modraszka

Drobna niebiesko-żółta sikora z oliwkowym grzbietem, białym policzkiem i czarnym paskiem przechodzącym przez oko. Wydawany zazwyczaj wiosną głos godowy przypomina dźwięk delikatnych dzwoneczków. Modraszka, tak jak i bogatka, chętnie odwiedza karmniki. Mimo niepozornych rozmiarów jest waleczna i zawadiacka.

Modraszka. Fot. Julia Dobrzańska

Modraszka (Cyanistes caeruleus) została zaobrączkowana w związku z badaniami prowadzonymi w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

EEA+Grants_mail

Przegląd ptaków karmnikowych – bogatka

Duża żółto-czarna sikora, z oliwkowym grzbietem i białym policzkiem. Wiosną wydaje charakterystyczne odgłosy godowe – rytmiczne, powtarzalne pitu-pitu. U tego gatunku łatwo odróżnić samca i samicę. Na brzuchu samca znajduje się szeroki czarny pas, który u samicy jest wąski i niewyraźny.

Bogatka. Fot. Julia Dobrzańska

Bogatka (Parus major) została zaobrączkowana w związku z badaniami prowadzonymi w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

EEA+Grants_mail

Zimowe badania ptaków w ogrodach

W tym roku po raz kolejny obrączkujemy nasze wilanowskie, karmnikowe ptaki. Tak jak i w zeszłym roku, tegoroczne badania również prowadzone są w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Badania prowadzone będą przez całą zimę – od grudnia do końca lutego, dwa razy w miesiącu. Tej zimy prezentować będziemy Państwu sylwetki wszystkich obserwowanych gatunków. W czasie pierwszego dnia obserwacji udało się zaobserwować przedstawicieli czterech gatunków: bogatki, kowalika, pełzacza ogrodowego i modraszki.

Obrączkowanie pełzacza. Fot. Julia Dobrzańska

EEA+Grants_mail