Relacja ze spotkań rodzinnych realizowanych w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”

Nietoperze ogrodów wilanowskich, 21 września 2014 r., prowadzący – Marek Kowalski

Nietoperza nie jest łatwo spotkać, choć czasem zdarza się to nawet w pałacowych wnętrzach. W pełen tajemnic świat nietoperzy, również tych wilanowskich, wprowadził nas Marek Kowalski. W czasie spotkania można było dowiedzieć się na przykład:
Dlaczego nietoperze to ssaki?
Jak duże są nasze nietoperze?
Jak wygląda nietoperz i jak jest przystosowany do latania?
Co jedzą nietoperze?
Jak się bada nietoperze?

Uczestnicy spotkania słuchają pana Marka Kowalskiego opowiadającego o nietoperzach. fot. Anna Sikora
Spotkanie o nietoperzach – opowiada Marek Kowalski. fot. Anna Sikora

Ważki ogrodów wilanowskich, 28 września 2014 r., prowadzący – Tomasz Karasek

Ważki to jedna z grup zwierząt, które zostały uwzględnione w realizowanym na terenie Muzeum projekcie badawczo-edukacyjnym. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się wielu ciekawostek z zakresu biologii oraz ekologii tej grupy. Zajęcia miały również aspekt praktyczny – w czasie spotkania można było zdobyć wiedzę na temat wyszukiwania, obserwacji i poławiania poszczególnych stadiów rozwojowych. Nad Jeziorem Wilanowskim można było spróbować swoich sił w posługiwaniu się siatką entomologiczną, służącą do łapania postaci dorosłych, oraz czerpakiem hydrobiologicznym służącym do łapania larw żyjących na dnie zbiorników i wśród wodnych roślin.

Rozwiązując karty pracy uczestnicy dowiadywali się w jakich siedliskach można spotkać różne stadia rozwojowe ważek. Fot. Ewa Pełnia-Iwanicka
Rozwiązując karty pracy uczestnicy dowiadywali się w jakich siedliskach można spotkać różne stadia rozwojowe ważek. fot Ewa Pełnia-Iwanicka

Badania chemiczne wody i powietrza, 5 października 2014 r, prowadzący – dr Łukasz Drewniak.

W czasie spotkania można było dowiedzieć się, co to jest monitoring środowiskowy, po co badamy wodę i powietrze, jakie są wskaźniki jakości wody, a jak analizuje się zanieczyszczenia powietrza. W części praktycznej uczestnicy mogli samodzielnie wykonać pomiary, na przykład zmierzyć wartość pH, poznać działanie różnych przyrządów laboratoryjnych, w tym automatycznego detektora służącego pomiarowi lotnych związków organicznych.

Dr Łukasz Drewniak opowiada o wskaźnikach jakości wody. fot. Anna Sikora
Dr Łukasz Drewniak opowiada o wskaźnikach jakości wody. fot. Anna Sikora

Ptaki ogrodów wilanowskich, 20 października 2014 r., prowadzący – Marek Elas.

Spotkanie rozpoczęło się wycieczką po ogrodach z lornetkami, w czasie której można było dowiedzieć się, że przy obserwowaniu ptaków równie ważne jak ich wygląd są też wydawane przez nie odgłosy. W czasie spaceru Marek Elas opowiadał o prowadzonych w ramach projektu badaniach. Pokazywał m.in., jak przy pomocy kamery umieszczonej na długiej tyczce można sprawdzić, czy skrzynka lęgowa była w danym roku zajęta. Uczestnicy wykonali liczenie krzyżówek na stawie i uczyli się sporządzać notatki terenowe. Na koniec odbyło się obrączkowanie ptaków, w czasie którego można było dowiedzieć się, czemu służy obrączkowanie, jak odróżnić samca i samicę bogatki, a jak modraszki, jak bada się otłuszczenie ptaków. Można było też zobaczyć z bliska najmniejszego polskiego ptaka – mysikrólika.

Marek Elas - ornitolog, opowiada o dymorfizmie płciowym u bogatki. fot. Julia Dobrzańska
Marek Elas – ornitolog, opowiada o dymorfizmie płciowym u bogatki. fot. Julia Dobrzańska

Roślinność ogrodów wilanowskich, 26 października 2014 r., prowadząca dr Magdalena Sobolewska

W czasie ostatnich warsztatów w ramach tegorocznego cyklu spotkań dr Magdalena Sobolewska opowiadała o różnorodności roślinności naturalnej i ozdobnej w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W czasie zajęć uczestnicy mogli nauczyć się rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów, także w stanie bezlistnym. Po wstępie teoretycznym odbyła się część praktyczna polegająca na przygotowaniu przez uczestników prezentacji wybranych gatunków drzew i krzewów.

Uczestnicy spotkania przygotowują plakat o klonie. fot. Anna Sikora
Uczestnicy spotkania przygotowują plakat o klonie. fot. Anna Sikora

Spotkania prowadzone były w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów MF EOG 2009–2014”.

????????