Na strychach i w piwnicach

6 listopada 2013 r. wraz z Panem Markiem Kowalskim z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” odbyliśmy wizję lokalną w miejscach potencjalnie dobrych do użytkowania przez nietoperze w sezonie letnim – strychy i w sezonie zimowym – podziemia. W czasie kontroli różnych obiektów natknęliśmy się na jednego nietoperza – gacka brunatnego Plecotus auritus ukrytego w szczelinie w murze w Grocie pod górnym tarasem, a także na zimujące motyle rusałki pawik Inachis io i szczerbówki ksieni Scoliopteryx libatrix. Wizja ta została przeprowadzona w celu poznania wymagań nietoperzy i działań, jakie możemy podjąć w celu poprawienia warunków ich bytowania na terenie muzeum. Nietoperze to bardzo pożyteczne zwierzęta, liczymy więc, iż jak najwięcej osobników będzie korzystać z ogrodów wilanowskich, a także pałacowych podziemi, piwnic i strychów.

W podziemiach. fot. Julia Dobrzańska (2)

W podziemiach. fot. Julia Dobrzańska (3)

w podziemiach. fot. Julia Dobrzańska

W pałacowych podziemiach

Zimujące pawiki. fot. Julia Dobrzańska

Rusałki pawik

Szczerbówka kseni. fot. Julia Dobrzańska

Szczerbówka ksieni

Rok z wydrą i puszczykiem

W listopadzie minął rok, od kiedy zaczęliśmy monitorować obecność wydry i puszczyka w ogrodach wilanowskich. W prace zaangażowani byli wolontariusze muzeum. W trakcie kontroli obserwowaliśmy tropy i ślady żerowania wydry, a także zbieraliśmy pióra i wypluwki wilanowskiego puszczyka, przy pomocy których w laboratorium muzealnym prowadziliśmy analizę diety tego gatunku. Obecnie trwają prace nad podsumowaniem zebranych materiałów.

Serdecznie dziękuję zaangażowanym w projekt wolontariuszom: Iwonie Kołaczyńskiej, Jaśminie Bałaban, Karolinie Pilzak, Mai Iwaszkiewicz, Jolancie Gerwickiej, Elizie Grabowskiej, Kamilowi Wyganowskiemu, Katarzynie Barańskiej, Weronice Janus, Katarzynie Kozłowskiej, Anieli Mazan, Adamowi Tarkowskiemu.

Prace terenowe JD

Zapisywanie obserwacji w czasie pierwszej kontroli terenowej. Fot. Julia Dobrzańska

puszczyk_WJ

Wilanowski puszczyk. Fot. Weronika Janus

Tropy wydry_kasia_kozłowska_eliza_grabowska

Tropy wydry. Fot. Katarzyna Kozłowska i Eliza Grabowska

Wypluwki_JD

Materiały zebrane w terenie. Fot. Julia Dobrzańska

lab. JD

Prace laboratoryjne. Fot. Julia Dobrzańska