Monitoring wydry i puszczyka w ogrodach wilanowskich – podsumowanie obserwacji z listopada i grudnia

Rozpoczęty 17.11.2012 projekt monitoringu wydry i puszczyka w ogrodach wilanowskich ma na celu dostarczenie informacji nie tylko o obecności tych gatunków na terenie ogrodów, lecz również takich jak zajmowane rewiry czy dieta. W ramach prac staramy się rejestrować obecność puszczyka i wydry na podstawie bezpośredniej obserwacji jak również odnajdując ślady ich bytowania takie jak tropy, wypluwki, odchody, pozostałości po żerowaniu. Projekt realizowany jest dzięki pracy wolontariuszy Muzeum Pałac w Wilanowie. Od początku projektu przeprowadzono 15 kontroli. W czasie badań wielokrotnie obserwowano puszczyka w dziupli we wschodniej części ogrodów, znaleziono również dwie wypluwki. Ich analiza zostanie wykonana w późniejszym czasie, gdy zostanie zgromadzona większa ilość materiałów.  Na terenie boskietów (zadrzewienia we wschodniej części ogrodów) znaleziono również pióro należące do sowy. W czasie kontroli wielokrotnie obserwowano ślady żerowania wydry lub norki w postaci łusek rybich, wnętrzności lub połamanych muszli mięczaków pozostawionych na brzegu stawu w południowej części ogrodów a także, rzadziej, nad zatoką i jeziorem w północnej części parku. Na brzegach zbiorników znajdowano również odchody zawierające ości. Gdy spadł śnieg pojawiły się tropy, a także otwory w pokrywie lodowej. Tylko część z zaobserwowanych śladów możemy przypisać wydrze, pozostałe prawdopodobnie należą do norki amerykańskiej. Dziękuję serdecznie wolontariuszkom: Iwonie, Jaśminie, Kasi i Karolinie za zaangażowanie w projekt, czas poświęcony na obserwacje terenowe i zebrane informacje.

8.12.12.KK 

Wilanowski puszczyk w swojej ulubionej dziupli. Fot. Katarzyna Kozłowska

22.11.12-2.KP

17.11.12 -1.KP

Pozostałości po rybiej uczcie. Fot. Karolina Pilzak

19.12.12.KP

Wydra skacząc pozostawia szereg podwójnych odcisków ułożonych parami. Fot. Karolina Pilzak

Relacja z pierwszego zimowego spotkania ornitologicznego (2012/2013) w ogrodach wilanowskich

Drugiego grudnia odbyły się trzy pierwsze wycieczki w ramach programu zimowych spotkań ornitologicznych. W trakcie spacerów obserwowaliśmy ptaki przylatujące do parkowych karmników, odwiedziliśmy wilanowskiego puszczyka, a także sprawdziliśmy jakie gatunki zimują na Jeziorze Wilanowskim. Dodatkową atrakcją każdej z wycieczek była wizyta na punkcie obrączkarskim Akcji Karmnik – badawczego programu mającego na celu lepsze poznanie ptaków karmnikowych. Tego dnia w ramach Akcji obrączkowane były głównie bogatki (59 osobników) oraz modraszki (14), z rzadszych gości pojawił się jeden mazurek i dwa kowaliki. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

z.s.o.1

z.s.o.2

Obserwujemy wilanowskie ptaki. (Fot. Katarzyna Kozłowska)

z.s.o.3

z.s.o.4

Wizyta na punkcie obrączkarskim Akcji Karmnik. (Fot. Julia Dobrzańska)

z.s.o.5

Obrączkowanie kowalika. (Fot. Katarzyna Kozłowska)