Wilanowski Klub Przyrodniczy – podsumowanie ostatniego spotkania

18.08 odbyło się ostatnie tegoroczne spotkanie Wilanowskiego Klubu Przyrodniczego. Prace Klubu miały na celu bliższe poznanie bogactwa przyrodniczego ogrodów wilanowskich oraz pokazanie naszym gościom metody inwentaryzacji różnych grup roślin i zwierząt. Relacje z poprzednich spotkań mogą znaleźć Państwo w zakładkach: lipcowej, czerwcowej, majowej i kwietniowej (2012). Na ostatnim spotkaniu zajęliśmy się głównie organizmami związanymi z wodą. Były to już kolejne obserwacje, w naukowym żargonie określane jako kontrole. Badaliśmy drobne organizmy żyjące w toni wodnej, czyli zooplankton, makrobezkręgowce bentosowe, czyli owady, skorupiaki, pijawki, pajęczaki i wiele innych grup zwierząt bezkręgowych żyjących na dnie, oraz postaci dorosłe ważek. Przy okazji inwentaryzacji ważek obserwowaliśmy również motyle, gdyż do ich badania służy to samo narzędzie połowowe – siatka entomologiczna.  Poniżej przedstawiam wyniki obserwacji wraz z fotorelacją.

Makrobezkręgowce bentosowe:

Inwentaryzację prowadzono na Jeziorze Wilanowskim na dziewięciu stanowiskach pomiędzy Pompownią a Mostem Rzymskim. Jedną próbę pobrano również z zatoki obok Altany Chińskiej. Złowiono przedstawicieli następujących gatunków i rodzajów zwierząt: topielica, żyrytwa, płoszczyca, błotniarka, zatoczek, żyworódka, ośliczka, groszówka, zagrzebka, Erpobdella sp., wypławek, wodopójka, ochotka, odlepka ślimacza oraz larwy ważek należące zarówno do grupy ważek różno jak i równoskrzydłych.

Przygotowanie do wyjścia w teren.

Inwentaryzujemy makrobezkręgowce w Jeziorze Wilanowskim.

Ważki i motyle:

Inwentaryzację przeprowadzono nad Jeziorem Wilanowskim na otwartym terenie na północ od Pompowni oraz nad zatoką, stawem i w ujściu potoku. Dodatkowo obserwacje motyli prowadzono również w ogrodzie przy północnym skrzydle pałacu oraz na górnym i dolnym tarasie. Zinwentaryzowano ważki należące do sześciu gatunków lub rodzai: tężnicę wytworną, oczobarwicę (z dystansu nie udało się określić, który był to gatunek), żagnicę wielką oraz widziano osobniki innego gatunku żagnicy, które nie zostały jednak złapane, najprawdopodobniej były to żagnice jesienne, szablaka krwistego oraz szablaka zwyczajnego. Również złapaliśmy sześć gatunków motyli: bielinka rzepnika, bielinka bytomkowca, modraszka ikara, osadnika egerię, przestrojnika jurtina oraz modraszka adonisa.

Łapiemy ważki.

Wspólne oznaczanie złapanego okazu.

Zooplankton:

Próby zostały pobrane siatką planktonową o średnicy oczek 150µm z pomostu przy Pompowni. W próbie znaleziono: Ceriodapnia sp., Bosmina coregoni, Daphnia cucullata, Calanoida, Rotatoria – wrotki, Cyclopoida – oczliki, larwy Copepoda – widłonogów, Diaphanosoma sp.

Na koniec wspólnie obserwowaliśmy plankton przez mikroskopy stereoskopowe.

Na ekranie komputera podłączonego do mikroskopu widać wielokrotnie powiększoną rozwielitkę (Daphnia).

Dziękuję wszystkim uczestnikom ostatniego tegorocznego spotkania Wilanowskiego Klubu Przyrodniczego. Dziękuję gościom, którzy jak zawsze bardzo aktywnie włączyli się w prace Klubu, oraz prowadzącym inwentaryzacje: Annie Sikorze – plankton, Ewie Pełni-Iwanickiej – makrobezkregowce bentosowe. Ja tym razem miałam przyjemność prowadzić dla Państwa inwentaryzację ważek i motyli. Anecie Dąbrowskiej dziękuję za fotografie.