Wilanowski Klub Przyrodniczy – wyniki majowych obserwacji

Tak jak i w zeszłym miesiącu, w przedostatni weekend spotkaliśmy się, by sprawdzić, co w trawie piszczy, w wodzie chlupie i ćwierka w przestworzach. Ponownie przeprowadziliśmy więc inwentaryzację ptaków metodą kartograficzną (polega ona na zaznaczaniu na mapie śpiewających osobników, a także tych zaobserwowanych, a niewydających odgłosów – na tej podstawie, po kilku kontrolach wyznacza się zasięgi gatunków), płazów, a także chrząszczy epigeicznych, czyli tych żyjących na powierzchni ziemi (inwentaryzacja ta wymknęła się trochę spod kontroli i objęła swoim zasięgiem również i inne stawonogi lądowe) oraz zooplankton (czyli drobne, wodne zwierzęta unoszące się w toni). Poniżej przedstawiam wyniki naszego drugiego spotkania i relację zdjęciową Katarzyny Konik:

Inwentaryzacja ptaków

Obserwacje przeprowadziliśmy w parku Angielskim, Angielsko-Chińskim, na Jeziorze Wilanowskim (obserwacje z brzegu), w boskietach (zgrupowanie drzew koło dolnego tarasu ogrodu barokowego) oraz na dolnym tarasie. Najliczniej występowały szpaki i zięby. Zaobserwowaliśmy lęgowe: szpaki, mazurki, krzyżówki, kowaliki. Podziwialiśmy także toki pliszek siwych. Łącznie zinwentaryzowaliśmy 24 gatunki ptaków: wrona siwa, kos, dzwoniec, kapturka, bogatka, zięba, kowalik, szpak, krzyżówka, muchołówka żałobna, gołąb miejski, rudzik, wilga, zaganiacz, rybitwa rzeczna, mewa śmieszka, trzciniak, sójka, modraszka, mazurek, grzywacz, pliszka siwa, kwiczoł, muchołówka szara.

Obserwacje w terenie – wypatrujemy muchołówki żałobnej.

Opracowywanie wyników.

Inwentaryzacja płazów

Tym razem nam się nie poszczęściło. Udało się zaobserwować tylko jedną żabę z grupy żab zielonych. Osobnik był widziany przy moście Rzymskim, niestety nie dał się złapać. Żab oczywiście nie łapiemy dla zabawy, są różne cechy, trudne do zaobserwowania z dystansu, po których rozpoznaje się płazy. Żab ani innych płazów łapać nie wolno, gdyż wszystkie objęte są ochroną gatunkową. Zgodę na takie działania może wydać tylko Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Prowadzącą obserwacje w ramach Wilanowskiego Klubu Przyrodniczego otrzymała taką zgodę.

Przygotowania do wymarszu na płazią inwentaryzację.

Chrząszcze epigeiczne (i nie tylko)

Obserwacje prowadziliśmy w parku Angielskim i na terenie boskietów. Połowy wykonywaliśmy przy pomocy siatki entomologicznej, którą czerpakowano wśród traw, oraz metodą „na upatrzonego”.  Zaobserwowaliśmy następujące stawonogi: larwy pluskwiaków (liczne), komary (liczne), mszyce (samce i samice), kowal bezskrzydły (7 osobników), pienik ślinianka (2 pary), opuchlak (nieoznaczony gatunek – 1 osobnik), opuchlak rudonogi (3 osobniki), błonkówki (3 osobniki), Elaphrus sp., cęgosz, biedronka siedmiokropka, tarczyk zielony, skoczogonki (24 osobniki), larwy biedronek (bardzo liczne), przedstawiciele Erotylidae, mucha plujka, mrówki kartonówka i czarna, szerszeń, pszczoła miodna, trzmiel, kwietnica, wojsiłka (5 osobników), zielarka marchwiowa, chruściki (3 osobniki), bielinek kapustnik.

W sumie, jeśli chodzi o cel pierwotny, zaobserwowaliśmy dziewięciu przedstawicieli chrząszczy, z czego jeden gatunek epigeiczny Elaphrus sp.

W drodze na połów…

…łowy rozpoczęte…

… już się coś złapało!

Obserwacja złapanych okazów.

Zooplankton

Próby pobieraliśmy w pięciu miejscach przy pomocy specjalnych siatek planktonowych:

1 – Most Rzymski

2 – Brzeg Jeziora Wilanowskiego na wysokości Altany Chińskiej

3 – Pompownia

4 – Brzeg jeziora przy pomniku

5 – Staw w parku Angielsko-Chińskim

Zinwentaryzowaliśmy następujących przedstawicieli zooplanktonu:

Widłonogi – Cyclopoida, Słoniczka – Bosmina sp., Ceriodaphnia sp., Chydorinae, Simocephalus sp., Scaphaloberis sp.,  Daphnia gr. longispina, Wrotki (Rotiferia)

Siatki planktonowe suszą się po udanych połowach.

Przy pomocy mikroskopów stereoskopowych obserwowaliśmy złowiony zooplankton.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania za włączenie się w prace Wilanowskiego Klubu Przyrodniczego. Dziękuję również prowadzącym inwentaryzacje: Annie Sikorze (zooplankton), Ewie Pełni-Iwanickiej (płazy), Sebastianowi Tylkowskiemu (chrząszcze i nie tylko). Ja miałam przyjemność inwentaryzować z Państwem ptaki. Katarzynie Konik dziękuję za fotografie.