Majówka!

Słońce promienieje już nie tylko z pałacowej elewacji, tegoroczna majówka zapowiada się upalnie. Tymczasem w wilanowskich ogrodach:

1. Magnolie są w pełni rozkwitu.

2. Coraz więcej kwiatów rozwija się na parkowych rabatach.

3. Można odpocząć w cieniu, chociażby w urokliwym Gaju Akademosa.

Wilanowski Klub Przyrodniczy – wyniki obserwacji z pierwszego spotkania

21.04.2012 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Wilanowskiego Klubu Przyrodniczego. W około 25 osobowej grupie poszukiwaliśmy w ogrodach wilanowskich ptaków, płazów, bezkręgowców wodnych i wczesnowiosennych roślin runa. Zachęcam do zapoznania się z wynikami poszczególnych inwentaryzacji.

Geofity – czyli wczesnowiosenne rośliny runa:

W ramach prac WKP wykonano cztery listy florystyczne, trzy na terenie boskietów i jedną nad jeziorem w parku angielskim.

Na wszystkich powierzchniach stwierdzono występowanie ziarnopłona wiosennego, złoci żółtej, zawilca żółtego oraz fiołka leśnego.

Pozostałe stwierdzone gatunki to: zawilec gajowy, barwinek pospolity, rzeżucha, bluszczyk kurdybanek, przetacznik bluszczykowy, kokorycz pełna, zdrojówka rutewkowata.

Najczęściej występującym gatunkiem był zawilec żółty. Obecność tych roślin świadczy o tym, że nadeszła już wiosna.

Iwnetaryzacja geofitów  – opracowywanie list florystycznych dla poszczególnych wydzieleń w boskietach.

Obecnie na terenie ogrodów wciąż można podziwiać zawilce żółte, ale część zwiastunów wiosny już przekwitła. Pojawiają się  za to nowe gatunki, więc zachęcam do dalszych obserwacji parkowego runa.

Makrobezkręgowce wodne:

Makrobezkręgowce łowione były na czterech stanowiskach na Jeziorze Wilanowskim oraz na Potoku Służewieckim. Stwierdzono występowanie następujących organizmów:

Mięczaki: żyworódki, błotniarki stawowe, błotniarki jajowate, zatoczek rogowy, zatoczki (Anisus sp.), groszkówka.

Pijawki: Erpobdelle, odlepki ślimacze.

Owady: wioślaki, żyrytwy, ochotki, larwy motyli, larwy ważek, nartniki.

Pajęczaki: wodopójki.

Skorupiaki: ośliczki, oczliki, rozwielitki.

Połów makrobezkręgowców wodnych.

Płazy:

W czasie inwentaryzacji płazów zaobserwowano: jednego osobnika żaby śmieszki, jednego żaby brunatnej (niestety uciekła zbyt szybko, by można było rozpoznać gatunek). Znaleziony został jeden osobnik martwy żaby należącej do żab zielonych oraz słyszano głosy żab moczarowych.

W drodze na poszukiwanie płazów.

Ptaki:

W czasie inwentaryzacji ptaków metodą kartograficzną stwierdzono 28 gatunków. Najliczniej i najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem podczas inwentaryzacji był szpak. Wszędzie można było zaobserwować śpiewające samce, czasem w towarzystwie samic. Licznie reprezentowana była także zięba – najłatwiej było zlokalizować śpiewające samce, ale udało się wypatrzeć także gniazdo. Do grona gatunków ze zlokalizowanymi gniazdami należał również kwiczoł  (gniazdo z wysiadującym osobnikiem) i grzywacz. Kwiczoł obserwowany był również podczas akcji przeganiania wrony siwej. Najciekawszym gatunkiem był dzięcioł białoszyi – obecność jednej samicy została stwierdzona w północnej części parku w okolicach drogi na wyspę.

Sporo zaobserwowano odzywających się modraszek, bogatek, śpiewały kosy, kapturki, pełzacz leśny. O swojej obecności głosem poinformowały również dzięcioł duży i dzięcioł zielony. Na wodzie pływały krzyżówki oraz nurogęsi. Poza wroną siwą, ptaki krukowate reprezentowane były również przez cztery sójki i kawkę. Gatunki widziane podczas spaceru, ale niemieszkające na stałe w parku to: śmieszka, mewa srebrzysta i rybitwa rzeczna. Pozostałe zaobserwowane gatunki: dzwoniec, grubodziób, kopciuszek, kowalik, kulczyk, mazurek, pliszka siwa, rudzik.

Obserwacje ptaków

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania: gościom, którzy bardzo aktywnie włączyli się w prace, oraz prowadzącym inwentaryzacje i przygotowującym ich opracowanie: Katarzynie Dulińskiej, Annie Sikorze, Ewie Pełni-Iwanickiej, Antoniemu Marczewskiemu i dr. Pawłowi Koperskiemu.

Prace kameralne

Tokowisko Wilanów

Ptasie gody w wilanowskich ogrodach trwają w najlepsze. Wśród konarów rozlegają się pieśni, trele, skrzypy, gwizdy, trzaski, ćwierkanie. Raz po raz w dostojnej pozie wykonują swoje artystyczne loty kwiczoły i grzywacze. Jeśli chcą Państwo zdążyć zaobserwować te popisy, trzeba się spieszyć. Coraz więcej ptaków podobierało się już w pary i zajmuje się zbiorem materiału na gniazdo lub wyszukiwaniem dogodnej dziupli.

 

 Para krzyżówek

 

 Sójki zbierające materiał na gniazdo

 

 Para grzywaczy

 Kwiczoł – o tej porze roku warto zwrócić uwagę na piękne loty godowe tych ptaków

 

 Kwiczoły tokują również na ziemi

 

Toki kwiczołów są bardzo zabawne, czy ten zgarbiony ptak nie przypomina Państwu tajemniczego Don Pedro, tego z Krainy Deszczowców oczywiście?

 Uniesione lekko skrzydła, pochylona głowa, ogon wachlarzowato rozłożony, cóż, nie ma lekko, trzeba się starać.

 

 Tracze nurogęsi preferują zaś romantyczne przechadzki w świetle zachodzącego słońca… No, dobrze, żartowałam.

 

 Wiewiórki mają również czas zalotów. Ganianie się po pniu drzewa na pewno pozwala na zacieśnienie więzi…

 

 …tak jak i wspólne posiłki.