224

108 bogatek, 71 modraszek, 28 mazurków, 5 grubodziobów, 4 kowaliki, 3 dzwońce, 2 dzięcioły duże, 1 rudzik, 1 strzyżyk, 1 mieszaniec dzięcioła dużego i syryjskiego, czyli… 224 ptaki zaobrączkowane w ramach Akcji Karmnik 2011/2012.

Już po raz trzeci Muzeum Pałac w Wilanowie przystąpiło do ogólnopolskiej akcji obrączkowania ptaków przy karmnikach zwanej Akcją Karmnik. Dzięki temu projektowi dowiadujemy się więcej o skrzydlatych mieszkańcach parku: jakie gatunki odwiedzają nasz karmnik, jaka jest ich kondycja, skąd pochodzą, w jakim są wieku i jakiej płci. Ptaki łapane są w specjalne, bezpieczne sieci ornitologiczne, a całą akcję koordynuje doświadczony ornitolog ze specjalnymi uprawnieniami.

Obrączkarz prezentuje sikorę bogatkę – najliczniej łapanego ptaka w ramach tegorocznej Akcji Karmnik w ogrodach wilanowskich.

Drugim co do liczebności gościem okazała się modraszka.

Grubodzioby to piękne ptaki przypominające papugi, niestety niezbyt często nas odwiedzały.

Udało nam się również zaobrączkować kilka kowalików.

Najbardziej zaskakującym gościem naszego karmnika okazał się mieszaniec dzięcioła dużego i syryjskiego.

Punkt obrączkarski był otwarty dla gości muzeum.

W czasie spotkań można było dowiedzieć się między innymi, jak rozpoznawać różne gatunki ptaków karmnikowych.